Restorative Yoga är en yogaform där vi placerar kroppen i olika sittande eller liggande yogapositioner med hjälp av bolster, block, filtar m.m.

Våra hjälpmedel ger kroppen maximal avlastning så att positionen kan hållas kvar i upp till 10 minuter, ibland längre.

Vi uppnår då ett djupt avslappnat tillstånd som aktiverar lugn och rosystemet. Aktiveringen igångsätter hormonsystem som hjälper kroppen till återhämtning och självläkning.

Även fast yogaformen har en lugn karaktär får vi (utöver aktivering av lugn&rosystemet) många goda fysiologiska effekter av de restorativa yogapositionerna.

Restorative Yoga är ett bra komplement till övrig träning samt lindrar symtom av högt stresspåslag som exempelvis sömnsvårigheter.

Skapa en gratis hemsida du också!
Surfa till Cybersite.se och skapa ett konto för att komma igång med en färdig hemsida direkt.