Funktionell Yoga by Yogakullan är en fusion av funktionella och smarta rörelser som kan utövas med minimerad skaderisk.

Vi stärker och ökar rörligheten i vår kropp samt gör övningar som stärker våra "mentala muskler".

Utgångspunkten är traditionella yogapositioner som utövas med nutida biomekanik, andningsövningar, meditation samt yogans stärkande filosofi utifrån ett nutida perspektiv.

Vi ökar kroppsmedvetenheten, vilket ger en känsla av att "leva i sin kropp" som i sin tur bidrar till att vi öka känsligheten för kroppens signaler och därmed förebygga skador och utmattning! 

Inga förkunskaper krävs och ALLA kommer att uppleva en god effekt av våra fysiska och mentala övningar!

 

 

                                                          

                                                           

Skapa en gratis hemsida du också!
Surfa till Cybersite.se och skapa ett konto för att komma igång med en färdig hemsida direkt.